یک پند
سه شنبه 29 12 1385 3:34

*به جای اينكه به تاريكی لعنت بفرستيد، يك شمع روشن كنيد.

برچسب ها :
الگوهای ریاضی
سه شنبه 29 12 1385 3:30
هفته‌نامه آمريكايي نيوزويك در گزارشي از محاسبات رياضي به كار رفته در كاشي‌كاري بناهاي قرون وسطي‌اسلامي نوشته است به تازگي معلوم شده در آنها محاسباتي به كار گرفته شده كه اروپايي‌ها تنها از ‪ ۳۰سال پيش به آن دست پيدا كرده‌اند.

نيوزويك روز دوشنبه نوشت: پيام‌ها، اسرار مذهبي و كهن در ديوارهاي يكي از زيارتگاه‌هاي اسلامي به صورت رمز قرار داده شده است. خوانندگان متعجب خواهند شد اگر دريابند آنها تاكنون به اشتباه اين امر را تنها در كتاب رمز داوينچي مشاهده كرده‌اند
"پتر لو" ‪ Peter Luو "پل استين هارت" ‪ Paul Steinhardtدر يك گزارش مجله علوم نوشته‌اند كه در بسياري از كاشي‌كاري‌هاي بناهاي اسلامي متعلق به ‪ ۵۰۰سال پيش توانسته‌اند الگوهاي فراوان رياضي پيدا كنند كه تا دهه ‪۱۹۷۰ براي غربي‌ها ناشناخته بوده است.

اين اسلام بود كه حساب جبر را به جهان معرفي كرد اما اين الگوهاي يافت شده بسيار فراتر از حساب جبر پايه هستند و از الگوهاي رياضي بسيار پيشرفته استفاده مي‌كنند.

"كيث كريچلو" ‪ keith Critchlowنويسنده كتاب "الگوهاي رياضي اسلامي" اعلام كرد: جالب اين است كه اين الگوها در تمام اين مدت مقابل ديدگان غربي‌ها قرار داشته‌اند و ما قادر نبوديم آنها را مطالعه كنيم. اكنون كه ما به اين توانايي دست پيدا كرده‌ايم دريافته‌ايم كه اسلام در دوره قرون وسطي تا چه اندازه پيشرفته بوده است.

كسي نمي‌داند كه نام اين الگوهاي رياضي پيچيده در آن دوران چه نام داشته است اما اكنون دانشمندان آن را "شيمي بيضي متقارن ممنوعه" مي‌نامند.

اين الگوها به دليل مذهبي ممنوعه نبودند بلكه به اين خاطر به اين نام خوانده مي‌شود كه در نگاه اول درك ان دشوار مي‌نمايد.

آنها از الگوي كاشي‌هاي هرمي برخوردارند و با چرخش يك سوم در آن قابل شناسايي هستند.

همين قانون براي كاشي‌هاي مستطيلي نيز پيروي مي‌كند كه با چرخش يك چهارم قابل شناسايي هستند اما براي كاشي‌هاي شش گوش چرخش يك ششم لازم است.

اما اين شبكه‌ها بدون وجود پنج‌ظلعي‌ها كامل نمي‌شوند و بدون رعايت فاصله ميان آنها در كنار هم جفت نمي‌شوند و نمي‌توان آنها را با با چرخش يك پنجم در كنار هم قرار داد.

در سال ‪ ۱۹۷۳سر "راجر پنروس" ‪ Roger Penroseرياضي‌دان برجسته غربي توانست با در نظر گرفتن اين پنج‌ظلعي‌ها الگويي پنج تايي با شكلي بسازد كه از آن به عنوان كيت و يا دارت نام برده مي‌شود. او نخستين غربي بود كه اين حساب را كشف كرد و در آن زمان گمان مي‌كرد نخستين كسي است به اين موضوع پي برده‌است.

خلاقيت وي به خلق خواص رياضياتي منجر شد هر دسته مي‌تواند حاوي تعداد مشخصي‌از كيت‌ها و دارت‌هايي باشد كه مي‌توانند تا بي‌نهايت و بدون تكرارپذيري الگوهاي كوچكتري از كيتها و دارت‌ها بسازند.

هر چقدر تعداد اين اشكال ريز افزايش پيدا كند آنگاه نسبت كيت‌ها به دارت‌ها به نسبتي موسوم به "نسبت طلايي" مي‌رسد. شمار آنها بطور حتم رياضي دانان را متحير مي‌كند. نسبت طلايي بنا به يافته‌هاي فيثاغوريث گنگ خواهد بود يعني اين كه مي‌توانند به رقم‌هاي اعشاري بي‌نهايت تعميم يابند. (رقم دقيق آن ‪ ۱/۶۱۸۰۳۳۹۸۹خواهد بود.>
اين عدد به حساب فيبوناجي مرتبط خواهد بود كه در نوشته‌هاي "جانس كپلر" ‪ Johannes Keplerو لئوناردو داوينچي پيدا مي‌شود.

به نظر مي‌رسد كه مسلمانان در قرون وسطي برخي از اين حساب‌ها را تدوين كرده بودند و آقاي لو توانست در ديوار يكي از زيارتگاه‌هاي ايران دو نوع از اين كاشي‌كاري‌ها بزرگ را كه با كاشي‌هاي هم‌شكل ساخته شده بود، كشف كند به گونه‌اي كه ظاهرا از نسبت طلايي فيثاغورثي تبعيت مي‌كردند.

كريچلو در اين‌باره مي‌گويد:سازندگان بنا بطور حتم از اين نسبت خبر داشتند.

"گلرو نجيب اوغلو" ‪ Gulru Nacipogluيكي از اساتيد دانشگاه هاروارد مي‌گويد:خلقت انسان مشابه هم است و شكل مشخصي دارد كه از عجايب خلقت خداوندي است. برخي از الگوهاي هندسي به عنوان مثال در سيارات و ستارگان يافت مي‌شوند.

به گفته استين‌هارت، مسلمانان در دوران قرون وسطي و بعداز آن همواره از اين الگو استفاده كرده‌اند و همواره تلاش كرده‌اند آن را در طرح‌هاي خود به كار گيرند.

آقاي لو با بررسي اين بناها مي‌گويد: اين كه اين الگوها به كجا ختم مي‌شوند و به صورت هوشمندانه‌اي در درها و پنجره‌ها به كار رفته‌اند مسئله‌اي است كه نمي‌توان مشخص كرد.

به گفته وي، با وجود اين كه الگوي پنروس به قرن ‪ ۱۴يا ‪ ۱۵بازمي‌گردد اما اين اشكال كاشي‌كاري در دنياي اسلام از صدها سال قبل از آن به كار گرفته شده است. در منبت‌كاري‌هاي ايران در قرن پانزدهم و اوايل شانزدهم فهرستي از بسياري از اين طرح‌ها قرار دارند كه ممكن است سرنخي براي شكوه رياضيات اسلامي در مساجد ايران و تركيه و مدارس بغداد و زيارتگاه‌هاي هند و افغانستان باشد.

دانشمندان اكنون مي‌دانند كه مسلمانان در آن دوران مي‌توانستند معادلات جبري به توان ‪ ۳و فراتر از آن را حل كنند معادلاتي كه بسيار دشوارتر از معادله دو مجهولي است و اساس جبر به شمار مي‌رود.

مسلمانان همچنين داراي حسابگرهاي مكانيكي بودند و در علم داروشناسي و ستاره شناسي پيشرفته‌تر از اروپايي‌ها بوده‌اند اما با اين حال جاي تاسف است كه تعداد اندكي از اين دانشمندان درباره يافته‌هاي خود كتاب و يا اثر به رشته تحرير درآورده‌اند".
برچسب ها :

و اما عشقققققققققققققققققققق.........................

 

عشق، گلي‌ست كه در وجود تو مي‌رويد. فقط كافيست زمينه را مهيا كني. خود را به روي بي‌كران باز كن: عشق، مي‌آيد و در دل تو خانه مي‌كند. ابتدا، خود باش. ابتدا، خود را بشناس و با خود انس بگير. عشق، پاداش اين انس و آشنايي‌ست. عشق، پاداشي است از فراسو. عشق، ميهماني‌ست كه به دل‌هاي آشنا و بيدار سر مي‌زند

***********************************************.

اگر طالب گل‌هايي، بوته‌ها را تيمار كن. آب شان بده، كودشان بده، به آنها مهر بورز تا ببالند و به گل بنشينند. گل‌ها در زمان مناسب خواهند روييد. نگران آنها نباش. نمي‌توان آن‌ها را زودتر از موعد مقرر بروياني. نمي‌تواني آن را مجبور كني زودتر از موعد مقرر شكوفا شوند

******************************************

براي او فردايي وجود ندارد كه از حوادث آن بترسد. وقتي فردايي نباشد، ترس از فردا نيز وجود ندارد. در ساحت عشق، عشق است و بس: معشوق بهانه است

**********************************

چرا به چيزي يا كسي وابسته مي‌شوي ؟ زيرا مي‌ترسي از دستش بدهي. ممكن است كسي آن را بدزدد!!! ترس تو از آن است كه آنچه را امروز داري، فردا از كف بدهي. كسي چه مي‌داند كه فردا چه در آستين دارد!!! در ساحت عشق، بايد عريان شوي. تو و معشوق بايد چنان در شور عشق غرق شويد كه از تو نشاني در تو نماند و از او نشاني در او. وقتي در عشق محو شوي، ديگر چه كسي مي‌ماند كه وابسته شود ؟ وابسته به چه كسي ؟ عاشق، در لحظه اكنون و اين جا زندگي مي‌كند . براي او فردايي وجود ندارد

***********************

بعضي‌ها مي‌گويند به ديگري وابسته شده‌اند اما عشق، رهايي از تمامي وابستگي‌هاست. وقتي همه چيز و همه كس را دوست داري، به هيچ چيز وابسته نيستي.

*****************

از عشق قفس نساز. كساني كه از عشق قفس مي‌سازند، هرگز به تجربه‌ي عشق حقيقي نايل نمي‌شوند. عشق، آزاد مي‌كند.

*************

تو نمي‌تواني كمتر يا بيشتر دوست بداري. زيرا عشق كميت نيست، بلكه كيفيت است. كيفيت را نمي‌توان اندازه گرفت. عشق، خاصيت دلي‌ست بي‌پيرايه و آرام كه آسمان را در خود مي‌تاباند. * عشق، رابطه نيست؛ سهيم شدن است، آب شدن است، اتحاد است. در خنكاي سايه سار عشق، تب مي‌كني. آري، عشق پديده‌اي‌ست متناقض‌نما. همه‌ي چيزهاي خوب و حقيقي دنيا متناقض نمايند.

*********

عشق، خود بسنده است. عشق، براي آنكه كامل شود، به چيزي جز خود محتاج نيست. عشق، اگر عشق است كامل است. عشقي كه كامل نيست عشق نيست براي مثال ، دايره ، كامل است . ما دايره ناقص نداريم. همه ي دايره‌ها كامل‌اند ، اگر دايره كامل نباشد، دايره نيست. كمال، خاصيت عشق است. هر عشقي، اگر عشق باشد، كامل نيز هست

برچسب ها :
درد دل
سه شنبه 29 12 1385 3:14
وقتی میخواهم برای تو بنویسم دوست دارم از هر چه در طبیعت است کمک بگیرم از یک گل سرخ تنها در بیشه ای بی نشان از کبوتری که در ابر ها لانه دارد. از چشمه ای زلال آنقدر زلال که انسان حیفش آید قطره ای از آن بنوشد از شاپرکی که صدای خود را صیقلی داده از پروانه ای که هر روز زیباتر میشود از کوهی که هیچ پایی به قله اش نرسیده از دریایی که دستی کاکل موجهایش را لمس نکرده از قصه ای که هیچ گوشی آن را نشنیده و از تصویری که هیچ نقاشی آن را نکشیده است.
وقتی میخواهم برای تو بنویسم دوست دارم از هر آنچه در کاینات است کمک بگیرم دوست دارم ستاره ها را آب کنم و به جای جوهر در قلم بریزم تا کلمه هایم نورانی شوند. دوست دارم در خلوترین نقطه ماه بنشینم و حرف دلم را برای تو بنویسم دلم نمیخواهد هیچ کس حتی فرشته هایی که در دو طرف شانه هایم زندگی می کنند حر فهایم را بشنوند.
من تو را در همه ای کاش هایم میبینم. تو را در همه دلواپسی ها و دلشور هایم در اشکها و شادیهای کودکانه ام در حسرتها و آهها و در سوزو گدازهایم میبینم من هر دری را به امید آمدن تو باز میکنم و هر دفتر چه ای به امید خواندن نام تو ورق میزنم با کلمه های نمی توانم حرف بزنم کاش حرفهای ساکتم را میشنیدی حرفهای که در چشمهایم زندگی میکنند. حرفهایی که هیچ گاه نتوانستم بر زبان بیاورم . به آویشن و سوسن و شبنم این حرفها سالها ست که منتظرند به تو برسند. می خواهم برایت آسمانی بسازم و خورسیدی که هیچ گاه غروب نکند می خواهم برایت کهکشانی بسازم که هیچ فرشته ای به آنجا نرسیده باشد می خواهم قلبم شعله ای گیرا باشد و من در پرتو آن تا روز قیامت بسوزم و تو را تما شا کنم
برچسب ها :
وقتي كه بوي بارون ميپيچه تو خيابون
دلم ميخواد بمونم مي دونم نميتونم
وقتي صداي چيك چيك ميپيچه تو آلاچيق
دلم ميخواد بموني مي دونم نميتوني
وقتي مي شينه رو خاك يه قطره از آسمون
عطرش ميپيچه آروم به زير چتر ناودون
وقتي يه قطره بارون يواش يواش و لرزون
مي شينه روي پلكام به زير طاق ايوون
دلم ميگه ميتونم اگه بخوام بمونم
چتري باشم براي گريه اين آسمون
امشب تو اين خيابون نگاه كن به آسمون
توو قطره بارون ببين چشاي گريون
يه دل پر از هياهو صداي كمي لرزون
ازت ميخواد بموني ميدونم كه ميتوني
برچسب ها :
فال : در سال 86 بر شما چه خواهد گذشت

فروردين
اگر ورزشكار و هنرمند نيستيد پس حتما از جمله كساني هستيد كه مرتب در حال جدل و پس زدن رقبائيد و به اصطلاح مي‌كوشيد تا به حق خود برسيد. در زمينه مسائل احساسي و عاطفي، يك نوع يك دندگي و لجاجت در ميان نيمي از متولدين اين ماه ديده مي‌شود كه تا حدي باعث كدورت شده ولي در پايان به نقطه روشن و مثبت مي‌رسند. در سال جديد حسن نيت شما باعث رفع دلتنگي‌ها و كدورت‌ها مي‌شود .از اين بابت هراسي به دل راه ندهيد كه با شكست و ناكامي رو‌به‌رو نشويد. با زيركي كه داريد از بن‌بست‌ها رهايي خواهيد يافت. اجازه ندهيد از صداقت و انسانيت شما سوءاستفاده شود. يك نفر، كمك شاياني به شما خواهد كرد كه هيچ‌گاه تصورش را نمي‌كرديد. اين كمك در زمينه كاري شماست. صبر كنيد كه صبر، علاج همه دردهاست. در سال جديد بيشتر به فكر آينده‌تان باشيد، او سال‌هاست كه منتظرشماست.

ارديبهشت
جوان‌تر‌ها بدانند كه زندگي بلاتكليف، جز افسردگي و انزوا‌طلبي چيز ديگري ندارد. در روحيه كسل خود غرق نشويد و با اجتماع اطراف خود هماهنگ شويد. در سال جديد عده‌اي با شما برخورد خواهند داشت كه باعث تحولات جديد در زندگي و كارتان خواهند شد. صبر داشته باشيد چرا كه هر چيزي براي وقوع، زماني را مي‌‌طلبد. در زمينه كاري، رقابتي داريد كه موفقيت شما در اين زمينه حتمي است. چشم دل باز كنيد تا خوشي‌ها را هم ببينيد و با ديگران تقسيم كنيد. از نااميدي فاصله بگيريد و در سلامتي روحتان كوشش كنيد. همكاري در محيط كار براي شما مفيد است. بازنگري در موضوعات ارزشمند برايتان مناسب است. در سال جديد منتظرتان را بيش از اين در انتظار نگذاريد و زودتر اقدامي بكنيد. اتلاف وقت بيش از اين جايز نيست.

خرداد
در سال جديد در زمينه كاري و شغلي براي متولدين اين ماه موفقيت‌هايي پيش مي‌‌آيد. عده‌اي كه شغل خود را به عللي از دست داده‌اند امكان يافتن كار تازه بهتري دارند. سرگرم مسائل غيرضروري نباشيد كه مهم‌تر از اينها را در پيش داريد. اخلاق خوش را فراموش نكنيد. زود و بي‌‌جهت عصباني نشويد كه هيچ نتيجه‌اي ندارد. سستي را كنار بگذاريد و هر كاري را كه آغاز كرديد تا به انتها انجام دهيد، هر چند كوچك باشد. بدون مشورت والدين و بزرگ‌ترها كاري را شروع نكنيد، بگذاريد پشت شما گرم باشد. سعي كنيد لا‌به‌لاي موفقيت‌هاي حاصله گم نشويد و مغرور نگرديد كه غره شدن، دوري از ديگران را در پي دارد.
احترام و محبت، تنها هدايايي هستند كه مي‌‌توانيد به محبوبتان هديه كنيد. پس چرا معطليد؟ عشق پشت در ايستاده، بيابيدش؟...! سال جديد آمده و در مي‌‌زند...

تير
سعي ‌‌كنيد در سال آتي از زندگي بهره كافي را ببريد كه اين به نفع شماست.يك نقل و انتقال بزرگ، فكر شما را به خود مشغول ساخته ولي احتياط را از دست ندهيد كه احتياط شرط اساسي عقل است. مسائل بين شما و همكارانتان يا حتي دوستان و آنهايي كه در غم و شادي شما شريك بوده‌‌اند، سرانجام به پايان خواهد رسيد. هرازگاهي نگاهي به گذشته بيندازيد، نه خيلي دور، همين چند روز پيش... چگونگي رفتار و امورتان را تجزيه و تحليل كنيد. از ناكامي‌ها عبرت بگيريد و از كاميابي‌ها بهره‌مند شويد. در سال جديد سعي كنيد گام‌هاي ترقي را قدم به قدم برداريد و در هر صورت محتاط باشيد. به احساسات اطراف خود توجه كنيد، بي‌‌تفاوت از كنار آنها نگذريد، شايد همان‌ها سرنوشت شما را بسازند يا آينده شما باشند. يك (بله) كار را تمام مي‌‌كند، به شرطي كه جوانب را در نظر بگيريد.

مرداد
عشق و مسائل عاطفي براي شما سبب‌ساز خوشبختي است. راز‌دار رازهاي خود باشيد و سفره دل را پيش هر كسي باز نكنيد. گاهي اوقات پيش آمده كه با كساني درددل مي‌‌كنيد كه چون حربه، عليه خودتان به كار مي‌‌برند. خيلي از حرف‌ها را جدي نگيريد. گاهي، بعضي حرف‌ها را نشنيده بگيريد و خود را به قول معروف به راهي ديگر بزنيد. زندگي عاطفيتان در بهترين موقعيت قرار دارد. شما از خيلي نظرها تواناتر هستيد و همچنان موفق. با كارهاي زياد و متنوع، ذهنيت خودتان را آشفته و پراكنده نسازيد. سال 85 گذشت، اما به ياد داشته باشيد كه در سال جديد، گاهي با خود در گوشه‌اي خلوت كنيد و به درون فكر كنيد. قلبتان نداهايي دارد. گوش، شما را به جايي وصل مي‌‌كند. نداهاي قلبي در صورتي كه عقلاني هم باشند راه درست زندگي‌ را نشان مي‌‌دهند.

شهريور
اعصاب خسته شما نياز به استراحت دارد. در محيط كار ممكن است اختلاف نظرهايي پيدا كنيد كه بايد باحوصله باشيد و محبوبيت خودتان را حفظ كنيد. پندها و اندرز‌‌هاي اطرافيان را به گوش جان بخريد كه ارزشمند است. لحظه‌هاي زندگي را غنيمت بشماريد و به فرداهاي دور بينديشيد و پشيمان روزهاي رفته نباشيد. در سال جديد با اميدواري به افق‌‌هاي رو به رو بنگريد و به هدف‌هاي خويش بدون هراس دست يابيد، هرچند كه به نظر دور مي‌‌آيد اما محقق مي‌‌شود. گره‌ها را با دست‌ باز كنيد نه با دندان و مراقب سلامتيتان باشيد. ممكن است برخي از فشارها شما را بيش از پيش خسته كند اما نگران نباشيد. گاهي اوقات شما يادتان مي‌‌رود كه قلبي برايتان هميشه مي‌‌تپد، پس تپش آن را با تپش قلب خود پاسخ گوييد.

مهر
بگو مگو و بحث و جدل‌هايي در ميان خانواده بروز كرده كه بايد با سياست و گذشت در رفع آنها كوشش كنيد، چرا كه ادامه آنها سبب از هم پاشيدن خيلي از پيوندهاي ديرين مي‌‌شود. از بند خواسته‌ها و تفكرات ديگران دوري كنيد و هرگز شرمسار و سرافكنده نباشيد. از گذشته‌ها درس بگيريد اما هيچ‌گاه نگذاريد كه ديگران آينده شما را رقم بزنند. حضور خودتان را اثبات كنيد و نشان دهيد كه شايستگي انجام هرگونه فعاليتي را داريد. قراردادهايي جهت منعقد نمودن به شما پيشنهاد مي‌‌شود كه به احتياط در آنها بسيار توصيه مي‌‌شود. اين روزها زندگي اجتماعي و احساسي شما غني است.
چه بخواهيد چه نخواهيد، بايد بدانيد كه عاشق شده‌ايد. قدر حرمت‌ها را بدانيد و دوستان خود را از خود دور نكنيد. او شما را دوست دارد.

آبان
آن دسته از افرادي كه تا امروز متكي به ديگران زندگي كرده‌اند، بايد به يك اقدام اساسي دست بزنند و به فكر يك مسير مستقل و تكيه به خلاقيت و قدرت خود باشند. گاهي اوقات از وضعيت پيش آمده خسته مي‌‌شويد و از همه چيز و همه كس ايراد مي‌‌گيريد. بايد در رفتار و كردار خود تجديدنظر سريع به عمل آوريد، چون باعث دوري دوستان و آشنايان مي‌‌شود.در سال جديد، قدر موقعيت‌ها را بدانيد، انتظارات شما برآورده مي‌‌شود. حوادثي در راه است كه نتايج ثمربخشي خواهد داشت. با خانواده با محبت برخورد كنيد كه دعاي والدين اثر عجيبي به همراه دارد. وضعيت مناسب مالي شما دليل اين نمي‌‌شود كه بي‌‌‌حساب خرج كنيد. نظم مسائل مالي را حفظ كنيد تا دچار دردسر نشويد. تنهايي و انزوا را رها كنيد و به دنبال شكوفايي توانايي‌هايتان باشيد. او شما را دوست دارد، شما چه‌طور؟

آذر
استقلال، ايده‌ال‌ترين هدفي است كه مي‌‌توانيد داشته باشيد، پس تصميم به زندگي مستقل، عقلاني است و بايد با يك اقدام حسابگرانه و دورانديشي صورت پذيرد تا با ناكامي و شكست مواجه نشويد. هيچ‌گاه تحت فشار، كاري را انجام ندهيد كه سبب رويدادهاي ناخوشايندي مي‌‌شود، به‌خصوص ازدواج كه به‌طور حتم بايد با اراده قلبي و خواسته خود فرد باشد. پس فكر كنيد تا به آنچه كه در آرزوي آن بوده ايد و ذهنتان به آن مشغول بوده برسيد.براي يكي از آشنايان مشكلي پيش آمده كه دلجويي شما نگراني آنها را كاهش مي‌‌دهد. غرور را از قلب خود جدا كنيد. روابط شخصي و خانوادگي خود را گسترش دهيد. نگران نباشيد و لبخند بزنيد و تعامل مهرآميز را فراموش نكنيد. به فكر او باشيد، چرا كه او به فكر شماست.

دي
وفاداري را سرلوحه قرار ‌‌دهيد ولي در عين حال تودار هم باشيد. قدر دوستان صادق و صميمي خود را بدانيد و نقش آنها را در زندگيتان خوب مورد ارزيابي قرار دهيد. به وعده‌هايتان عمل كنيد. هيچ مسئله‌اي غيراخلاقي‌تر از خلف وعده نيست. شما بسيار مورد اعتماد اطرافيان هستيد، صفتي كه از هر ثروتي ارزشمند‌تر است. مشكلي كه مدت‌ها شما را رنجانده، به خودي خود حل مي‌‌شود. براي آشتي پيش قدم شويد چرا كه دوستي در انتظار شماست.ممكن است تضادهاي خانوادگي پيش بيايد كه نگران‌كننده خواهد بود. دارايي‌هاي شما با يك تصميم و تغيير به جا فعال خواهد شد و در كل، تغييرات نامنظمي برايتان پيش مي‌‌آيد، اما كماكان شما نظم خود را داريد و كمتر دچار دردسر مي‌‌شويد، پس نگران نباشيد. در سال جديد منتظر نسيم عاشقي باشيد، پنجره دل را باز كنيد تا احساسش كنيد.

بهمن
گناه و اشتباه اطرافيان را بزرگ نكنيد و تا حدامكان به آنها فرصت جبران بدهيد تا به صورت يك مسئله حاد در نيايد. تا قدرت داريد شادي و اميد را به زندگي راه بدهيد و اجازه ندهيد ياس و افسردگي و نااميدي از در و ديوارها خود را وارد كنند. با عبرت گرفتن از گذشته، حال را به بهترين نحو ممكن طي كنيد. از تجربه‌هاي ديگران هم استفاده كنيد و فصلي نو در روابطتان بگشاييد و دور بدبيني را خط بكشيد كه شما را از همه دور مي‌‌سازد. يك خبر غيرمترقبه دريافت مي‌‌كنيد؛ چيزي كه از آن قطع اميد كرده بوديد. تغييراتي در زمينه خانوادگي و شغلي برايتان پيش مي‌‌آيد كه شما را به ياد خاطرات گذشته مي‌‌اندازد. در سال جديد، زمان آن است كه يك تصميم جديد در برداشتن گام‌هاي خود اتخاذ كنيد. عشق را شوخي نگيريد، چرا كه ممكن است سرنوشت انسان‌ها را تغيير دهد.

اسفند
از انتقاد و سرزنش دست بكشيد و فضاي خانوادگي و حرفه‌اي خود را به فضايي دوستانه مبدل سازيد. براي هماهنگي سلامت جسم و روح تلاش كنيد. ياد بگيريد براي امروز زندگي كنيد و به خاطر داشته باشيد كه بي‌‌دوست و بي‌‌عشق، زندگي هيچ نخواهد بود و بدانيد كه زندگي وسعت‌پذير است و يك لحظه‌اش را نبايد تباه كرد تا آن‌كه به هدف‌ها دست يابيد. مدتي است كه به انتظار نشسته‌ايد، اما امسال ديگر پايان راه است و آرزوهايتان به سرانجام خواهد رسيد. انتظارتان به زودي به نتيجه خواهد رسيد. در سال آتي، از همان روزهاي اول، قدم‌هايتان را در زندگي به درستي برداريد. امسال با خود عهد كنيد كه اشتباهات بچه‌گانه را تكرار نكنيد و قدر فرصت‌ها را بدانيد... به فكر روز‌هاي خوب باشيد، هم شما و هم همدم شما در زندگي.

برچسب ها :
رمز موفقیت
سه شنبه 22 12 1385 8:45

رمز موفقيت

 
فقط به آن عده افرادي مي توان گفت خلاق كه آماده اند حيثيت و غرور و عزت خود را بارها و بارها در معرض تاراج قرار داده و با شهامت به استقبال كارهايي بروند كه ديگران آن را وقف تلف كردن مي دانند . مردم هميشه افراد آفرينشگر را ديوانه قلمداد مي كنند . دنيا به ارزش آن ها پي مي برد ، ولي خيلي دير .                                  « اوشو »
برچسب ها :
*4شنبه سوری*
سه شنبه 22 12 1385 8:29
*4شنبه سوری*
 
@یکی از آیین های ایرانی که سالیان بسیار طولانی در قلمرو فرهنگی ایران برگزار شده است آیین جشن چهارشنبه سوری است. به عبارت دیگر گستره برگزاری جشن چهارشنبه سوری حوزه حضور فرهنگ ایرانی را نشان می دهد. این گستره نه تنها کشور ایران بلکه از سرزمین های زیر تشکیل می شود: شرق عراق و شمال آن(کردستان غربی)، شمال سوریه،شرق ترکیه، جنوب روسیه(داغستان و چچنستان)، آذربایجان و قفقاز، ارمنستان، غرب پاکستان، افغانستان، جنوب ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، غرب و شمال هند، غرب چین.
مراسم جشن چهارشنبه سوری که در سرزمین های یاد شده بالا در سال 1371(1993)برگزار شد توسط فضانوردان فضاپیمای روسی«میر»در خارج از کره زمین فیلم برداری و عکاسی شد و در فردای همان روز از شبکه مرکزی تلوزیون روسیه پخش شد. در این فیلم بخشی از کره زمین به طور یکپارچه درخشان و مشتعل بود و در اعماق فضا با شکوهی هرچه تمامتر می درخشید. این پهنه درخشان سرزمین ایران بود.
در ایران باستان شب چهارشنبه سوری در بالای قصر پادشاهی یا کاخ های بزرگ، خرمنی از آتش روشن می کردند و دیگران نیز بالای بام خانه خود آتش روشن می نمودند. سوری به معنی سرخی، سرخ رنگ، مانند گل و شراب، و سور به معنی عیش و سرور و شادمانی و به معنی باره شهر و بام بلند و دیوار دور شهر نیز هست و آتش را به آن جهت روشن می کردند که بر این باور بودند: بدی ها و سیاهی را در آتش افکنده و می سوزانند و از روی آتش می پریدند و می گفتند:« سرخی تو از من، زردی من از تو»منظور از سرخی، کردار نیک و منظور از زردی، کردار زشت و ناپسند است.در زمان هخامنشیان خرمنی از آتش را به سه کوپه تقسیم می کردند با همان روش از روی سه آتش به نام :آسمان، آذر و آبان که نام سه فرشته بزرگ خدا هستند می پریدند پس از آن آتش به هفت قسمت تقسیم شد و نام هفت امشاسپند از روی آن ها می پریدند. بر پایی آتش در چهارشنبه سوری نوعی گرم کردن جان و زدودن سرما و پژمردگی و بدی از تن بوده است. این آیین در بزرگداشت این اعتقاد کهن ایرانیان برگزار می شود که در شب سال نو فروهر یا روان درگذشتگان آن خاندان ازآسمان ها به زمین می آید.
مراسم قاشق زنی یکی از رسم های چهارشنبه سوری است که مردم و بعضا" کودکان کاسه و قاشق را به هم کوبیده و در پشت در پنهان می شوند و صاحبخانه نیز تخم مرغ یا تنقلاتی داخل کاسه می گذارد.
 
برچسب ها :
بالاخره دكتر وارد شد ، با نگاهي خسته ، ناراحت و جدي .

دكتر در حالي كه قيافه نگراني به خودش گرفته بود گفت :"متاسفم كه بايد حامل خبر بدي براتون باشم , تنها اميدي كه در حال حاضر براي عزيزتون باقي مونده، پيوند مغزه ."

"اين عمل ، كاملا در مرحله أزمايش ، ريسكي و خطرناكه ولي در عين حال راه ديگه اي هم وجود نداره, بيمه كل هزينه عمل را پرداخت ميكنه ولي هز ينه مغز رو خودتون بايد پرداخت كنين ."

اعضا خانواده در سكوت مطلق به گفته هاي دكتر گوش مي كردن , بعد از مدتي بالاخره يكيشون پرسيد :" خب , قيمت يه مغز چنده؟";

دكتر بلافاصله جواب داد :"5000$ براي مغز يك مرد و 200$ براي مغز يك زن ."

موقعيت نا جوري بود , أقايون داخل اتاق سعي مي كردن نخند ن و نگاهشون با خانمهاي داخل اتاق تلاقي نكنه , بعضي ها هم با خودشون پوز خند مي زدن !

بالاخره يكي طاقت نياورد و سوالي كه پرسيدنش آأرزوي همه بود از دهنش پريد كه : "چرا مغز آقايون گرونتره ؟ "

دكتر با معصوميت بچگانه اي براي حضار داخل اتاق توضيح داد كه : " اين قيمت استاندارد عمله ! بايد يادآوري كنم كه مغز خانمها چون استفاده ميشه، خب دست دومه و طبيعتا ارزونتر !!!!!!!!!!!! !!

برچسب ها :

از هر 5 زن، يکي کم خون است


  

بنابر آخرين آمار منتشر شده، فقر آهن شايع ترين کمبود تغذيه اي در سراسر جهان (حتي در کشورهاي پيشرفته) است. از کم خوني فقر آهن حرف هاي زيادي شنيده ايد، اما اجازه دهيد تا اين بار با چند خبر تازه آغاز کنيم.

* کم خوني فقر آهن يک نفر از هر پنج نفر خانم را گرفتار مي کند و در ميان خانم هاي باردار،  اين رقم به يک نفر از هر دو نفر مي رسد. به عبارت ساده تر نيمي ازافراد باردار، دچار کم خوني فقر آهن هستند.

* شايع ترين علت اين نوع کم خوني در کودکان، کمبود آهن در رژيم غذايي است.

* مصرف ويتامين C  موجب افزايش جذب آهن مي شود.

* امروزه تشخيص و تعيين علت ايجاد کم خوني فقر آهن در فرد بيمار، يکي از پايه هاي اصلي درمان است، چرا که بدون مشخص شدن علت، بيماري تنها به صورت علامتي و براي کوتاه مدت درمان مي شود و به دنبال قطع درمان، دوباره کم خوني ظاهر مي شود. به خصوص در افراد مسن، تعيين نکردن علت بروز، ممکن است به قيمت پنهان ماندن يک بدخيمي و پيشرفت بي صداي آن تمام شود.

* پيگيري بيمار پس از شروع درمان، يکي ديگر از بايد ها در اين بيماري است. امروزه با شروع درمان به بيمار توضيح مي دهند که انجام تست هاي آزمايشگاهي بعدي (به هر تعداد که نياز باشد) الزامي است. به اين ترتيب، احتمال درمان ناکافي با رها کردن ادامه درمان، تا حدود زيادي از بين مي رود. به همين دليل امروزه به اين توصيه ي مختصر از سوي تيم درماني، اهميت زيادي داده مي شود.


کم خوني فقر آهن

کم خوني فقر آهن زماني رخ مي دهد که آهن به مقدار کافي در بدن موجود نباشد. آهن ماده اي است که بدن ما براي ساختن بخشي از گلبول هاي قرمز خون(هموگلوبين) به آن نيازمند است. اين بخش از گلبول هاي قرمز، وظيفه نقل و انتقال اکسيژن را از ريه ها به تمامي سلول ها و بافت هاي بدن بر عهده دارند.

کم خوني فقر آهن شايع ترين نوع کم خوني است و به همين دليل اهميت بسيار زيادي دارد، خصوصا که درمان آن ساده است. ولي درمان نشدن اين اختلال عوارض زيادي را در بر دارد.


چه کساني و چرا؟

اين اختلال در ميان خانم ها به طور قابل توجهي شايع تر از آقايان است. حدود 20 درصد از خانم ها در کشورهاي غربي به اين بيماري مبتلا هستند، در حالي که اين رقم در آقايان 3 درصد است.

در بين خانم ها، افراد باردار در معرض خطر بيشتري هستند که علت آن، افزايش نياز به آهن جهت برطرف کردن نيازهاي جنين براي رشد است. مقدار نياز در خانم هاي باردار طي سه ماهه دوم و سوم بارداري به حدي افزايش مي يابد که يا بايد غذاهاي مصرفي آنها محتوي آهن زيادي باشد يا قرص آهن مصرف کنند.

شيرخواران، کودکان و نوجوانان به علت رشد سريع و مصرف ناکافي از غذاهاي حاوي آهن، در معرض خطر کمبود آهن در بدن هستند.

در خانم هاي جوان و بالغ که دوره هاي خون ريزي ماهيانه  دارند، نيز نياز به آهن افزايش مي يابد.

مصرف مولتي ويتامين هاي حاوي آهن تحت نظر پزشک، براي تمام گروه هاي در معرض شامل نوجوانان، خانم هاي باردار و افرادي که به طور منظم خون اهدا مي کنند، توصيه مي شود.


علايم کم خوني فقر آهن

خصوصيات کلي در اين نوع کم خوني عبارت است از: رنگ پريدگي، زود خسته شدن به دنبال فعاليت هاي روزمره و احساس ضعف.

از آنجا که اين علايم به آهستگي شکل مي گيرند، فرد به آنها عادت مي کند و به همين دليل چه بسا تا مدت ها براي پيگيري علت ضعف و خستگي خود به پزشک مراجعه نکند يا آن را به حساب مسائل ديگري بگذارد.

با پيشرفت کم خوني فقر آهن علايم ديگري نيز ظاهر مي شود، از جمله يبوست  ، وزوز گوش  ، تپش قلب (به خصوص پس از فعاليت مختصر)، غش کردن يا احساس سرگيجه  ، افسردگي ، کوتاه شدن نفس، تحريک پذيري (به طوري که فرد خيلي زود عصباني مي شود)، کاهش اشتها  و سردرد (به خصوص در ناحيه پيشاني).

بيشتر اوقات از روي نوع علايم نمي توان ميزان کمبود آهن را تخمين زد، ولي برخي علايم کمبود، شديد هستند. به عنوان مثال: ناخن ها حالت قاشقي پيدا مي کنند يا زخم هايي در دهان ايجاد مي شود. علامت مهم ديگر، «پيکا» يا «هرزه خواري» نام دارد. اين اختلال به معني تمايل و ولع براي خوردن موادي است که جزو مواد غذايي طبقه بندي نمي شوند؛ مثل خاک، گل، برنج خام و ... .

همان طور که ملاحظه مي کنيد، اين مواد خوراکي نيستند ولي بيمار ممکن است با لذت اين مواد را مصرف کند. متاسفانه اين مواد، کم خوني فقر آهن را تشديد مي کنند و وضعيت بيماري روز به روز بدتر مي شود.

دکتر کيانوش انصاري گيلاني

برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 310167
تعداد نوشته ها : 344
تعداد نظرات : 140
Rss