نوروز مبارک
سه شنبه 29 12 1385 3:44

برچسب ها :
یک پند
سه شنبه 29 12 1385 3:34

*به جای اينكه به تاريكی لعنت بفرستيد، يك شمع روشن كنيد.

برچسب ها :
الگوهای ریاضی
سه شنبه 29 12 1385 3:30
هفته‌نامه آمريكايي نيوزويك در گزارشي از محاسبات رياضي به كار رفته در كاشي‌كاري بناهاي قرون وسطي‌اسلامي نوشته است به تازگي معلوم شده در آنها محاسباتي به كار گرفته شده كه اروپايي‌ها تنها از ‪ ۳۰سال پيش به آن دست پيدا كرده‌اند.

نيوزويك روز دوشنبه نوشت: پيام‌ها، اسرار مذهبي و كهن در ديوارهاي يكي از زيارتگاه‌هاي اسلامي به صورت رمز قرار داده شده است. خوانندگان متعجب خواهند شد اگر دريابند آنها تاكنون به اشتباه اين امر را تنها در كتاب رمز داوينچي مشاهده كرده‌اند
"پتر لو" ‪ Peter Luو "پل استين هارت" ‪ Paul Steinhardtدر يك گزارش مجله علوم نوشته‌اند كه در بسياري از كاشي‌كاري‌هاي بناهاي اسلامي متعلق به ‪ ۵۰۰سال پيش توانسته‌اند الگوهاي فراوان رياضي پيدا كنند كه تا دهه ‪۱۹۷۰ براي غربي‌ها ناشناخته بوده است.

اين اسلام بود كه حساب جبر را به جهان معرفي كرد اما اين الگوهاي يافت شده بسيار فراتر از حساب جبر پايه هستند و از الگوهاي رياضي بسيار پيشرفته استفاده مي‌كنند.

"كيث كريچلو" ‪ keith Critchlowنويسنده كتاب "الگوهاي رياضي اسلامي" اعلام كرد: جالب اين است كه اين الگوها در تمام اين مدت مقابل ديدگان غربي‌ها قرار داشته‌اند و ما قادر نبوديم آنها را مطالعه كنيم. اكنون كه ما به اين توانايي دست پيدا كرده‌ايم دريافته‌ايم كه اسلام در دوره قرون وسطي تا چه اندازه پيشرفته بوده است.

كسي نمي‌داند كه نام اين الگوهاي رياضي پيچيده در آن دوران چه نام داشته است اما اكنون دانشمندان آن را "شيمي بيضي متقارن ممنوعه" مي‌نامند.

اين الگوها به دليل مذهبي ممنوعه نبودند بلكه به اين خاطر به اين نام خوانده مي‌شود كه در نگاه اول درك ان دشوار مي‌نمايد.

آنها از الگوي كاشي‌هاي هرمي برخوردارند و با چرخش يك سوم در آن قابل شناسايي هستند.

همين قانون براي كاشي‌هاي مستطيلي نيز پيروي مي‌كند كه با چرخش يك چهارم قابل شناسايي هستند اما براي كاشي‌هاي شش گوش چرخش يك ششم لازم است.

اما اين شبكه‌ها بدون وجود پنج‌ظلعي‌ها كامل نمي‌شوند و بدون رعايت فاصله ميان آنها در كنار هم جفت نمي‌شوند و نمي‌توان آنها را با با چرخش يك پنجم در كنار هم قرار داد.

در سال ‪ ۱۹۷۳سر "راجر پنروس" ‪ Roger Penroseرياضي‌دان برجسته غربي توانست با در نظر گرفتن اين پنج‌ظلعي‌ها الگويي پنج تايي با شكلي بسازد كه از آن به عنوان كيت و يا دارت نام برده مي‌شود. او نخستين غربي بود كه اين حساب را كشف كرد و در آن زمان گمان مي‌كرد نخستين كسي است به اين موضوع پي برده‌است.

خلاقيت وي به خلق خواص رياضياتي منجر شد هر دسته مي‌تواند حاوي تعداد مشخصي‌از كيت‌ها و دارت‌هايي باشد كه مي‌توانند تا بي‌نهايت و بدون تكرارپذيري الگوهاي كوچكتري از كيتها و دارت‌ها بسازند.

هر چقدر تعداد اين اشكال ريز افزايش پيدا كند آنگاه نسبت كيت‌ها به دارت‌ها به نسبتي موسوم به "نسبت طلايي" مي‌رسد. شمار آنها بطور حتم رياضي دانان را متحير مي‌كند. نسبت طلايي بنا به يافته‌هاي فيثاغوريث گنگ خواهد بود يعني اين كه مي‌توانند به رقم‌هاي اعشاري بي‌نهايت تعميم يابند. (رقم دقيق آن ‪ ۱/۶۱۸۰۳۳۹۸۹خواهد بود.>
اين عدد به حساب فيبوناجي مرتبط خواهد بود كه در نوشته‌هاي "جانس كپلر" ‪ Johannes Keplerو لئوناردو داوينچي پيدا مي‌شود.

به نظر مي‌رسد كه مسلمانان در قرون وسطي برخي از اين حساب‌ها را تدوين كرده بودند و آقاي لو توانست در ديوار يكي از زيارتگاه‌هاي ايران دو نوع از اين كاشي‌كاري‌ها بزرگ را كه با كاشي‌هاي هم‌شكل ساخته شده بود، كشف كند به گونه‌اي كه ظاهرا از نسبت طلايي فيثاغورثي تبعيت مي‌كردند.

كريچلو در اين‌باره مي‌گويد:سازندگان بنا بطور حتم از اين نسبت خبر داشتند.

"گلرو نجيب اوغلو" ‪ Gulru Nacipogluيكي از اساتيد دانشگاه هاروارد مي‌گويد:خلقت انسان مشابه هم است و شكل مشخصي دارد كه از عجايب خلقت خداوندي است. برخي از الگوهاي هندسي به عنوان مثال در سيارات و ستارگان يافت مي‌شوند.

به گفته استين‌هارت، مسلمانان در دوران قرون وسطي و بعداز آن همواره از اين الگو استفاده كرده‌اند و همواره تلاش كرده‌اند آن را در طرح‌هاي خود به كار گيرند.

آقاي لو با بررسي اين بناها مي‌گويد: اين كه اين الگوها به كجا ختم مي‌شوند و به صورت هوشمندانه‌اي در درها و پنجره‌ها به كار رفته‌اند مسئله‌اي است كه نمي‌توان مشخص كرد.

به گفته وي، با وجود اين كه الگوي پنروس به قرن ‪ ۱۴يا ‪ ۱۵بازمي‌گردد اما اين اشكال كاشي‌كاري در دنياي اسلام از صدها سال قبل از آن به كار گرفته شده است. در منبت‌كاري‌هاي ايران در قرن پانزدهم و اوايل شانزدهم فهرستي از بسياري از اين طرح‌ها قرار دارند كه ممكن است سرنخي براي شكوه رياضيات اسلامي در مساجد ايران و تركيه و مدارس بغداد و زيارتگاه‌هاي هند و افغانستان باشد.

دانشمندان اكنون مي‌دانند كه مسلمانان در آن دوران مي‌توانستند معادلات جبري به توان ‪ ۳و فراتر از آن را حل كنند معادلاتي كه بسيار دشوارتر از معادله دو مجهولي است و اساس جبر به شمار مي‌رود.

مسلمانان همچنين داراي حسابگرهاي مكانيكي بودند و در علم داروشناسي و ستاره شناسي پيشرفته‌تر از اروپايي‌ها بوده‌اند اما با اين حال جاي تاسف است كه تعداد اندكي از اين دانشمندان درباره يافته‌هاي خود كتاب و يا اثر به رشته تحرير درآورده‌اند".
برچسب ها :

و اما عشقققققققققققققققققققق.........................

 

عشق، گلي‌ست كه در وجود تو مي‌رويد. فقط كافيست زمينه را مهيا كني. خود را به روي بي‌كران باز كن: عشق، مي‌آيد و در دل تو خانه مي‌كند. ابتدا، خود باش. ابتدا، خود را بشناس و با خود انس بگير. عشق، پاداش اين انس و آشنايي‌ست. عشق، پاداشي است از فراسو. عشق، ميهماني‌ست كه به دل‌هاي آشنا و بيدار سر مي‌زند

***********************************************.

اگر طالب گل‌هايي، بوته‌ها را تيمار كن. آب شان بده، كودشان بده، به آنها مهر بورز تا ببالند و به گل بنشينند. گل‌ها در زمان مناسب خواهند روييد. نگران آنها نباش. نمي‌توان آن‌ها را زودتر از موعد مقرر بروياني. نمي‌تواني آن را مجبور كني زودتر از موعد مقرر شكوفا شوند

******************************************

براي او فردايي وجود ندارد كه از حوادث آن بترسد. وقتي فردايي نباشد، ترس از فردا نيز وجود ندارد. در ساحت عشق، عشق است و بس: معشوق بهانه است

**********************************

چرا به چيزي يا كسي وابسته مي‌شوي ؟ زيرا مي‌ترسي از دستش بدهي. ممكن است كسي آن را بدزدد!!! ترس تو از آن است كه آنچه را امروز داري، فردا از كف بدهي. كسي چه مي‌داند كه فردا چه در آستين دارد!!! در ساحت عشق، بايد عريان شوي. تو و معشوق بايد چنان در شور عشق غرق شويد كه از تو نشاني در تو نماند و از او نشاني در او. وقتي در عشق محو شوي، ديگر چه كسي مي‌ماند كه وابسته شود ؟ وابسته به چه كسي ؟ عاشق، در لحظه اكنون و اين جا زندگي مي‌كند . براي او فردايي وجود ندارد

***********************

بعضي‌ها مي‌گويند به ديگري وابسته شده‌اند اما عشق، رهايي از تمامي وابستگي‌هاست. وقتي همه چيز و همه كس را دوست داري، به هيچ چيز وابسته نيستي.

*****************

از عشق قفس نساز. كساني كه از عشق قفس مي‌سازند، هرگز به تجربه‌ي عشق حقيقي نايل نمي‌شوند. عشق، آزاد مي‌كند.

*************

تو نمي‌تواني كمتر يا بيشتر دوست بداري. زيرا عشق كميت نيست، بلكه كيفيت است. كيفيت را نمي‌توان اندازه گرفت. عشق، خاصيت دلي‌ست بي‌پيرايه و آرام كه آسمان را در خود مي‌تاباند. * عشق، رابطه نيست؛ سهيم شدن است، آب شدن است، اتحاد است. در خنكاي سايه سار عشق، تب مي‌كني. آري، عشق پديده‌اي‌ست متناقض‌نما. همه‌ي چيزهاي خوب و حقيقي دنيا متناقض نمايند.

*********

عشق، خود بسنده است. عشق، براي آنكه كامل شود، به چيزي جز خود محتاج نيست. عشق، اگر عشق است كامل است. عشقي كه كامل نيست عشق نيست براي مثال ، دايره ، كامل است . ما دايره ناقص نداريم. همه ي دايره‌ها كامل‌اند ، اگر دايره كامل نباشد، دايره نيست. كمال، خاصيت عشق است. هر عشقي، اگر عشق باشد، كامل نيز هست

برچسب ها :
درد دل
سه شنبه 29 12 1385 3:14
وقتی میخواهم برای تو بنویسم دوست دارم از هر چه در طبیعت است کمک بگیرم از یک گل سرخ تنها در بیشه ای بی نشان از کبوتری که در ابر ها لانه دارد. از چشمه ای زلال آنقدر زلال که انسان حیفش آید قطره ای از آن بنوشد از شاپرکی که صدای خود را صیقلی داده از پروانه ای که هر روز زیباتر میشود از کوهی که هیچ پایی به قله اش نرسیده از دریایی که دستی کاکل موجهایش را لمس نکرده از قصه ای که هیچ گوشی آن را نشنیده و از تصویری که هیچ نقاشی آن را نکشیده است.
وقتی میخواهم برای تو بنویسم دوست دارم از هر آنچه در کاینات است کمک بگیرم دوست دارم ستاره ها را آب کنم و به جای جوهر در قلم بریزم تا کلمه هایم نورانی شوند. دوست دارم در خلوترین نقطه ماه بنشینم و حرف دلم را برای تو بنویسم دلم نمیخواهد هیچ کس حتی فرشته هایی که در دو طرف شانه هایم زندگی می کنند حر فهایم را بشنوند.
من تو را در همه ای کاش هایم میبینم. تو را در همه دلواپسی ها و دلشور هایم در اشکها و شادیهای کودکانه ام در حسرتها و آهها و در سوزو گدازهایم میبینم من هر دری را به امید آمدن تو باز میکنم و هر دفتر چه ای به امید خواندن نام تو ورق میزنم با کلمه های نمی توانم حرف بزنم کاش حرفهای ساکتم را میشنیدی حرفهای که در چشمهایم زندگی میکنند. حرفهایی که هیچ گاه نتوانستم بر زبان بیاورم . به آویشن و سوسن و شبنم این حرفها سالها ست که منتظرند به تو برسند. می خواهم برایت آسمانی بسازم و خورسیدی که هیچ گاه غروب نکند می خواهم برایت کهکشانی بسازم که هیچ فرشته ای به آنجا نرسیده باشد می خواهم قلبم شعله ای گیرا باشد و من در پرتو آن تا روز قیامت بسوزم و تو را تما شا کنم
برچسب ها :
ساده دل
سه شنبه 29 12 1385 3:13


من چه ساده ام و از صداقت سرشار ....
اما...
دنیا پر از ریا ودروغ و مرا نیز اینگونه می خواهد...
امروز بر سادگی خود گریستم ...و یا نه....خندیدم
وقتی دیدم چه راحت به اتهام ساده دلی ،
دل دیگری را رنجاندم...
آیا گناه از من بود که بی ریا بودم؟...یا نه....
یا گناه از نگاه دیگران است که مرا ریاکار می خواهند...
چگونه تاب آورم این نگاههای سنگین را...
می گریزم و خود را تنها می یابم.
در تنهایی غرق سکوت می شوم...
سکوتی سنگین که راه فریاد را بر من می بندد
و چه زجرآور است فریادی که در درون
سینه ام حبس شده است...
کاش میمردم
دیگر طاقت این زندگی را ندارم
کاش می شد امشب که می خوابم دیگر بیدار نمی شدم

برچسب ها :
وقتي كه بوي بارون ميپيچه تو خيابون
دلم ميخواد بمونم مي دونم نميتونم
وقتي صداي چيك چيك ميپيچه تو آلاچيق
دلم ميخواد بموني مي دونم نميتوني
وقتي مي شينه رو خاك يه قطره از آسمون
عطرش ميپيچه آروم به زير چتر ناودون
وقتي يه قطره بارون يواش يواش و لرزون
مي شينه روي پلكام به زير طاق ايوون
دلم ميگه ميتونم اگه بخوام بمونم
چتري باشم براي گريه اين آسمون
امشب تو اين خيابون نگاه كن به آسمون
توو قطره بارون ببين چشاي گريون
يه دل پر از هياهو صداي كمي لرزون
ازت ميخواد بموني ميدونم كه ميتوني
برچسب ها :
فال : در سال 86 بر شما چه خواهد گذشت

فروردين
اگر ورزشكار و هنرمند نيستيد پس حتما از جمله كساني هستيد كه مرتب در حال جدل و پس زدن رقبائيد و به اصطلاح مي‌كوشيد تا به حق خود برسيد. در زمينه مسائل احساسي و عاطفي، يك نوع يك دندگي و لجاجت در ميان نيمي از متولدين اين ماه ديده مي‌شود كه تا حدي باعث كدورت شده ولي در پايان به نقطه روشن و مثبت مي‌رسند. در سال جديد حسن نيت شما باعث رفع دلتنگي‌ها و كدورت‌ها مي‌شود .از اين بابت هراسي به دل راه ندهيد كه با شكست و ناكامي رو‌به‌رو نشويد. با زيركي كه داريد از بن‌بست‌ها رهايي خواهيد يافت. اجازه ندهيد از صداقت و انسانيت شما سوءاستفاده شود. يك نفر، كمك شاياني به شما خواهد كرد كه هيچ‌گاه تصورش را نمي‌كرديد. اين كمك در زمينه كاري شماست. صبر كنيد كه صبر، علاج همه دردهاست. در سال جديد بيشتر به فكر آينده‌تان باشيد، او سال‌هاست كه منتظرشماست.

ارديبهشت
جوان‌تر‌ها بدانند كه زندگي بلاتكليف، جز افسردگي و انزوا‌طلبي چيز ديگري ندارد. در روحيه كسل خود غرق نشويد و با اجتماع اطراف خود هماهنگ شويد. در سال جديد عده‌اي با شما برخورد خواهند داشت كه باعث تحولات جديد در زندگي و كارتان خواهند شد. صبر داشته باشيد چرا كه هر چيزي براي وقوع، زماني را مي‌‌طلبد. در زمينه كاري، رقابتي داريد كه موفقيت شما در اين زمينه حتمي است. چشم دل باز كنيد تا خوشي‌ها را هم ببينيد و با ديگران تقسيم كنيد. از نااميدي فاصله بگيريد و در سلامتي روحتان كوشش كنيد. همكاري در محيط كار براي شما مفيد است. بازنگري در موضوعات ارزشمند برايتان مناسب است. در سال جديد منتظرتان را بيش از اين در انتظار نگذاريد و زودتر اقدامي بكنيد. اتلاف وقت بيش از اين جايز نيست.

خرداد
در سال جديد در زمينه كاري و شغلي براي متولدين اين ماه موفقيت‌هايي پيش مي‌‌آيد. عده‌اي كه شغل خود را به عللي از دست داده‌اند امكان يافتن كار تازه بهتري دارند. سرگرم مسائل غيرضروري نباشيد كه مهم‌تر از اينها را در پيش داريد. اخلاق خوش را فراموش نكنيد. زود و بي‌‌جهت عصباني نشويد كه هيچ نتيجه‌اي ندارد. سستي را كنار بگذاريد و هر كاري را كه آغاز كرديد تا به انتها انجام دهيد، هر چند كوچك باشد. بدون مشورت والدين و بزرگ‌ترها كاري را شروع نكنيد، بگذاريد پشت شما گرم باشد. سعي كنيد لا‌به‌لاي موفقيت‌هاي حاصله گم نشويد و مغرور نگرديد كه غره شدن، دوري از ديگران را در پي دارد.
احترام و محبت، تنها هدايايي هستند كه مي‌‌توانيد به محبوبتان هديه كنيد. پس چرا معطليد؟ عشق پشت در ايستاده، بيابيدش؟...! سال جديد آمده و در مي‌‌زند...

تير
سعي ‌‌كنيد در سال آتي از زندگي بهره كافي را ببريد كه اين به نفع شماست.يك نقل و انتقال بزرگ، فكر شما را به خود مشغول ساخته ولي احتياط را از دست ندهيد كه احتياط شرط اساسي عقل است. مسائل بين شما و همكارانتان يا حتي دوستان و آنهايي كه در غم و شادي شما شريك بوده‌‌اند، سرانجام به پايان خواهد رسيد. هرازگاهي نگاهي به گذشته بيندازيد، نه خيلي دور، همين چند روز پيش... چگونگي رفتار و امورتان را تجزيه و تحليل كنيد. از ناكامي‌ها عبرت بگيريد و از كاميابي‌ها بهره‌مند شويد. در سال جديد سعي كنيد گام‌هاي ترقي را قدم به قدم برداريد و در هر صورت محتاط باشيد. به احساسات اطراف خود توجه كنيد، بي‌‌تفاوت از كنار آنها نگذريد، شايد همان‌ها سرنوشت شما را بسازند يا آينده شما باشند. يك (بله) كار را تمام مي‌‌كند، به شرطي كه جوانب را در نظر بگيريد.

مرداد
عشق و مسائل عاطفي براي شما سبب‌ساز خوشبختي است. راز‌دار رازهاي خود باشيد و سفره دل را پيش هر كسي باز نكنيد. گاهي اوقات پيش آمده كه با كساني درددل مي‌‌كنيد كه چون حربه، عليه خودتان به كار مي‌‌برند. خيلي از حرف‌ها را جدي نگيريد. گاهي، بعضي حرف‌ها را نشنيده بگيريد و خود را به قول معروف به راهي ديگر بزنيد. زندگي عاطفيتان در بهترين موقعيت قرار دارد. شما از خيلي نظرها تواناتر هستيد و همچنان موفق. با كارهاي زياد و متنوع، ذهنيت خودتان را آشفته و پراكنده نسازيد. سال 85 گذشت، اما به ياد داشته باشيد كه در سال جديد، گاهي با خود در گوشه‌اي خلوت كنيد و به درون فكر كنيد. قلبتان نداهايي دارد. گوش، شما را به جايي وصل مي‌‌كند. نداهاي قلبي در صورتي كه عقلاني هم باشند راه درست زندگي‌ را نشان مي‌‌دهند.

شهريور
اعصاب خسته شما نياز به استراحت دارد. در محيط كار ممكن است اختلاف نظرهايي پيدا كنيد كه بايد باحوصله باشيد و محبوبيت خودتان را حفظ كنيد. پندها و اندرز‌‌هاي اطرافيان را به گوش جان بخريد كه ارزشمند است. لحظه‌هاي زندگي را غنيمت بشماريد و به فرداهاي دور بينديشيد و پشيمان روزهاي رفته نباشيد. در سال جديد با اميدواري به افق‌‌هاي رو به رو بنگريد و به هدف‌هاي خويش بدون هراس دست يابيد، هرچند كه به نظر دور مي‌‌آيد اما محقق مي‌‌شود. گره‌ها را با دست‌ باز كنيد نه با دندان و مراقب سلامتيتان باشيد. ممكن است برخي از فشارها شما را بيش از پيش خسته كند اما نگران نباشيد. گاهي اوقات شما يادتان مي‌‌رود كه قلبي برايتان هميشه مي‌‌تپد، پس تپش آن را با تپش قلب خود پاسخ گوييد.

مهر
بگو مگو و بحث و جدل‌هايي در ميان خانواده بروز كرده كه بايد با سياست و گذشت در رفع آنها كوشش كنيد، چرا كه ادامه آنها سبب از هم پاشيدن خيلي از پيوندهاي ديرين مي‌‌شود. از بند خواسته‌ها و تفكرات ديگران دوري كنيد و هرگز شرمسار و سرافكنده نباشيد. از گذشته‌ها درس بگيريد اما هيچ‌گاه نگذاريد كه ديگران آينده شما را رقم بزنند. حضور خودتان را اثبات كنيد و نشان دهيد كه شايستگي انجام هرگونه فعاليتي را داريد. قراردادهايي جهت منعقد نمودن به شما پيشنهاد مي‌‌شود كه به احتياط در آنها بسيار توصيه مي‌‌شود. اين روزها زندگي اجتماعي و احساسي شما غني است.
چه بخواهيد چه نخواهيد، بايد بدانيد كه عاشق شده‌ايد. قدر حرمت‌ها را بدانيد و دوستان خود را از خود دور نكنيد. او شما را دوست دارد.

آبان
آن دسته از افرادي كه تا امروز متكي به ديگران زندگي كرده‌اند، بايد به يك اقدام اساسي دست بزنند و به فكر يك مسير مستقل و تكيه به خلاقيت و قدرت خود باشند. گاهي اوقات از وضعيت پيش آمده خسته مي‌‌شويد و از همه چيز و همه كس ايراد مي‌‌گيريد. بايد در رفتار و كردار خود تجديدنظر سريع به عمل آوريد، چون باعث دوري دوستان و آشنايان مي‌‌شود.در سال جديد، قدر موقعيت‌ها را بدانيد، انتظارات شما برآورده مي‌‌شود. حوادثي در راه است كه نتايج ثمربخشي خواهد داشت. با خانواده با محبت برخورد كنيد كه دعاي والدين اثر عجيبي به همراه دارد. وضعيت مناسب مالي شما دليل اين نمي‌‌شود كه بي‌‌‌حساب خرج كنيد. نظم مسائل مالي را حفظ كنيد تا دچار دردسر نشويد. تنهايي و انزوا را رها كنيد و به دنبال شكوفايي توانايي‌هايتان باشيد. او شما را دوست دارد، شما چه‌طور؟

آذر
استقلال، ايده‌ال‌ترين هدفي است كه مي‌‌توانيد داشته باشيد، پس تصميم به زندگي مستقل، عقلاني است و بايد با يك اقدام حسابگرانه و دورانديشي صورت پذيرد تا با ناكامي و شكست مواجه نشويد. هيچ‌گاه تحت فشار، كاري را انجام ندهيد كه سبب رويدادهاي ناخوشايندي مي‌‌شود، به‌خصوص ازدواج كه به‌طور حتم بايد با اراده قلبي و خواسته خود فرد باشد. پس فكر كنيد تا به آنچه كه در آرزوي آن بوده ايد و ذهنتان به آن مشغول بوده برسيد.براي يكي از آشنايان مشكلي پيش آمده كه دلجويي شما نگراني آنها را كاهش مي‌‌دهد. غرور را از قلب خود جدا كنيد. روابط شخصي و خانوادگي خود را گسترش دهيد. نگران نباشيد و لبخند بزنيد و تعامل مهرآميز را فراموش نكنيد. به فكر او باشيد، چرا كه او به فكر شماست.

دي
وفاداري را سرلوحه قرار ‌‌دهيد ولي در عين حال تودار هم باشيد. قدر دوستان صادق و صميمي خود را بدانيد و نقش آنها را در زندگيتان خوب مورد ارزيابي قرار دهيد. به وعده‌هايتان عمل كنيد. هيچ مسئله‌اي غيراخلاقي‌تر از خلف وعده نيست. شما بسيار مورد اعتماد اطرافيان هستيد، صفتي كه از هر ثروتي ارزشمند‌تر است. مشكلي كه مدت‌ها شما را رنجانده، به خودي خود حل مي‌‌شود. براي آشتي پيش قدم شويد چرا كه دوستي در انتظار شماست.ممكن است تضادهاي خانوادگي پيش بيايد كه نگران‌كننده خواهد بود. دارايي‌هاي شما با يك تصميم و تغيير به جا فعال خواهد شد و در كل، تغييرات نامنظمي برايتان پيش مي‌‌آيد، اما كماكان شما نظم خود را داريد و كمتر دچار دردسر مي‌‌شويد، پس نگران نباشيد. در سال جديد منتظر نسيم عاشقي باشيد، پنجره دل را باز كنيد تا احساسش كنيد.

بهمن
گناه و اشتباه اطرافيان را بزرگ نكنيد و تا حدامكان به آنها فرصت جبران بدهيد تا به صورت يك مسئله حاد در نيايد. تا قدرت داريد شادي و اميد را به زندگي راه بدهيد و اجازه ندهيد ياس و افسردگي و نااميدي از در و ديوارها خود را وارد كنند. با عبرت گرفتن از گذشته، حال را به بهترين نحو ممكن طي كنيد. از تجربه‌هاي ديگران هم استفاده كنيد و فصلي نو در روابطتان بگشاييد و دور بدبيني را خط بكشيد كه شما را از همه دور مي‌‌سازد. يك خبر غيرمترقبه دريافت مي‌‌كنيد؛ چيزي كه از آن قطع اميد كرده بوديد. تغييراتي در زمينه خانوادگي و شغلي برايتان پيش مي‌‌آيد كه شما را به ياد خاطرات گذشته مي‌‌اندازد. در سال جديد، زمان آن است كه يك تصميم جديد در برداشتن گام‌هاي خود اتخاذ كنيد. عشق را شوخي نگيريد، چرا كه ممكن است سرنوشت انسان‌ها را تغيير دهد.

اسفند
از انتقاد و سرزنش دست بكشيد و فضاي خانوادگي و حرفه‌اي خود را به فضايي دوستانه مبدل سازيد. براي هماهنگي سلامت جسم و روح تلاش كنيد. ياد بگيريد براي امروز زندگي كنيد و به خاطر داشته باشيد كه بي‌‌دوست و بي‌‌عشق، زندگي هيچ نخواهد بود و بدانيد كه زندگي وسعت‌پذير است و يك لحظه‌اش را نبايد تباه كرد تا آن‌كه به هدف‌ها دست يابيد. مدتي است كه به انتظار نشسته‌ايد، اما امسال ديگر پايان راه است و آرزوهايتان به سرانجام خواهد رسيد. انتظارتان به زودي به نتيجه خواهد رسيد. در سال آتي، از همان روزهاي اول، قدم‌هايتان را در زندگي به درستي برداريد. امسال با خود عهد كنيد كه اشتباهات بچه‌گانه را تكرار نكنيد و قدر فرصت‌ها را بدانيد... به فكر روز‌هاي خوب باشيد، هم شما و هم همدم شما در زندگي.

برچسب ها :

 
تاريخچه نشر اسکناس در ايران |

در جوامع مختلف، برخي کالاهاي خاص داراي ارزشي بيش از بقيه بودند و عملاً به عنوان معادل‌هاي پول در مبادلاتمورد استفاده قرار مي گرفتند. با اين تفاوت که کمي از پول بزرگتر بودند و در جيب - البته اگر جيبي وجود داشت - جا نمي‌شدند!

به‌عنوان مثال، اين کالاي با ارزش در يونان قديم، گاو نر؛ در سريلانکا فيل و در برونئي جمجمه انسان بود!با پيشرفت تمدن بشري، به تدريج فلزات و اشياي زينتي و از جمله طلا و نقره به‌عنوان معادل‌هاي پول به‌کار رفتند و به دنبال آن، براي اولين بار در«ليدي» (آسياي صغير)، سکه ضرب شد.

        

اولين سکه ايراني هم در زمان داريوش و از جنس طلا ضرب شد که نويسندگان يوناني آنرا به نام خود داريوش، «دريکوس» مي‌نامند. پس از ضرب سکه ساليان طولاني سپري شد تا بشر به فکر استفاده از اسکناس افتاد.

چيني‌ها اولين کساني بودند که در اواسط  قرن دهم ميلادي چيزي شبيه به اسکناس ابداع کردند و نام آنرا چاو گذاشتند ولي اولين اسکناس تقريباً امروزي، در 5 ژانويه سال 1691 ميلادي در بانک استکهلم چاپ شد و هم اکنون در موزه اين بانک نگهداري مي‌شود.

اين ابتکار بعدها در ساير کشورهاي دنيا هم متداول شد و اسکناس‌هاي کاغذي جاي سکه را گرفتند.ريشه لغت اسکناس، «آسي‌نيا»‌ي فرانسوي است که در زبان فارسي با تغيير لفظي در دوران فتحعلي شاه قاجار، به صورت اسکناس در‌آمد.

در اواخر قرن هفتم هجري (اواخر قرن 13 ميلادي)، خالي شدن خزانه کيخاتو - ايلخان مغول در ايران- فکر او و وزيرش صدر جهان را به خود مشغول کرده بود. عزالدين مظفر از نزديکان صدر جهان که از وجود پول کاغذي در چين خبر داشت، به کيخاتو پيشنهاد داد که پول کاغذي را در ايران رواج دهد. کيخاتو هم دستور داد که مردم زر و سيم را به «چاوخانه» تحويل دهند و بجاي آن پول کاغذي «چاوه» بگيرند.

اين دستور باعث ناراحتي  شديد مردم شد و چنان آشوبي به وجود آورد که کيخاتو بلافاصله مجبور شد اين فرمان را لغو کند و به اين ترتيب، انتشار اولين اسکناس ايراني بدون اينکه جريان کامل پيدا کند متوقف شد.

اما اولين اسکناس رسمي ايران توسط بانک شاهنشاهي ايران - که طبق قرارداد رويتر، حق انحصاري نشر اسکناس به آن اعطا شده بود - انتشار يافت. اين اسکناس‌ها در ابتدا چندان مورد اقبال عمومي قرار نگرفت و بنابراين از طرفي دولت انگلستان، اسکناس‌هاي دولت شاهنشاهي را تضمين کرد و از سوي ديگر مجلس شوراي ملي، با تصويب قانوني، استفاده از اسکناس‌هاي دولت شاهنشاهي  را اجباري کرد.

بانک شاهنشاهي تا سال 1309 هجري شمسي به فعاليت خود در زمينه نشر اسکناس ادامه داد. در اين سال، امتياز حق انحصاري نشر اسکناس، به مبلغ 200 هزار ليره انگليس توسط دولت ايران خريداري شد و به بانک ملي ايران واگذار گرديد و اولين اسکناس بانک ملي، در اول فروردين ماه سال 1311 (تنها 75 سال قبل) منتشر شد. بانک ملي تا سال 1339 اقدام به نشر اسکناس کرد ولي در آن سال، با تاسيس بانک مرکزي ايران، حق انحصاري نشر اسکناس به بانک مرکزي محول شد. با اين توضيح که چاپ اسکناس تا سال 1362 در خارج از کشور (عمدتا در كشور انگلستان)و به سفارش ايران انجام مي‌شد و از آن سال، چاپ اسکناس در کشور شروع شد. ضمن اينکه تا حدود 6 سال پيش، کاغذ اسکناس به‌طور کامل از خارج از کشور وارد مي‌شد که با تأسيس کارخانه توليد کاغذ اوراق بهادار، تمامي اسكناس ها روي كاغذ ايراني به چاپ مي رسد

برگرفته از اطلاعات عمومي زرين، تاليف: م.آذينفر


 


 

برچسب ها :
رمز موفقیت
سه شنبه 22 12 1385 8:45

رمز موفقيت

 
فقط به آن عده افرادي مي توان گفت خلاق كه آماده اند حيثيت و غرور و عزت خود را بارها و بارها در معرض تاراج قرار داده و با شهامت به استقبال كارهايي بروند كه ديگران آن را وقف تلف كردن مي دانند . مردم هميشه افراد آفرينشگر را ديوانه قلمداد مي كنند . دنيا به ارزش آن ها پي مي برد ، ولي خيلي دير .                                  « اوشو »
برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 296302
تعداد نوشته ها : 344
تعداد نظرات : 140
Rss